Yunus Emre sözleri aşk
Yunus Emre sözleri ve anlamları
Yunus Emre Sözleri Sözleri
Yunus Emreden güzel sözler
Yunus Emreden özlü sözler


İyi sözün aslın bilen derdi bu söz nerden gelir
Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir

Zehirle pişmiş aşı kim yemeye gelir

Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir

Çok mal haramsız çok söz yalansız olmaz

Bütün âlemi bir şahsiyette toplamak Cenab-ı Hakka zor gelmez

Kasdım budur şehre varam Feryâd u figan koparam!

Ne elif okudum ne cim varlığındadır kelecim

Gönül kitabından okur eline kalem almadı
Bundan dahı virdün bize ol huriyi çüft ü halâl

Andan dahi geçti arzum azmüm sana kaçmağ-i çün

Mevlânâ Hüdâvendigâr bize nazar kılalı

Anun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır

Türlü türlü cefanın
Adını aşk koymuşlar

Aşk aşıkı şir eder
Aslanı zencir eder
Katı taşı mum eder

Dervişlik baştadır tacda değildir
Kızdırmak addadır saçta değildir

İlim kendini bilmektir

Dağlar nice yüksek iseyol anın üstünden geçer

Dünyada dertsiz baş olmaz
Derd'olanın ahı dinmez

Cümleler doğrudur sen doğru isen
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen

Bu dünyaya gelen gider
Yürü fani dünya sana gelende gülmüş var mıdır?

Eğer bir müminin kalbin kırarsan
Hak'ka eylediğin secde değildir

Aklı olan korkmak gerek
Nefs elinden hırs elinden
Nefstir seni yolda koyan
Yolda kalır nefse uyan


Sabır saadeti ebedi kalır
Sabır kimde ise o nasib alır

Eğer hor eğer hürmet
Kişiye sözden gelir
Zehr ile pişen aşı
Yemeğe kim gelir

Beni bende demen bende değilem
Bir ben vardır bende benden içeri